Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3816 — Apax/Mölnlycke)Tekst mający znaczenie dla EOG