Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8300 – Hewlett Packard Enterprise Services/Computer Sciences Corporation) (Tekst mający znaczenie dla EOG )