Pisemne zapytanie E-1636/06 skierowane przez: Feleknas Ucę (GUE/NGL) do Komisji. sytuacji dotyczącej wolności praktyk religijnych jezydów w Turcji