Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 kwietnia 2006 r.