Decyzja Komisji z dnia 11/12/2013 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7073 - KKR / ARLE CAPITAL / HILDING ANDERS) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)