Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 25, 27 styczeń 2011