Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 284, 20 wrzesień 2012