Sprawa C-498/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles (Belgia) w dniu 10 listopada 2014 r. – (Informacje usunięto lub zastąpiono w ramach ochrony danych osobowych i/lub poufności.) przeciwko (Informacje usunięto lub zastąpiono w ramach ochrony danych osobowych i/lub poufności.)