Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 296, 01 grudzień 2004