Sprawa T-812/14 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 lutego 2015 r. – BPC Lux 2 i in./Komisja (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Sektor finansowy — Pomoc przyznana w ramach rozwiązania banku — Decyzja o niepodnoszeniu zastrzeżeń — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)