Sprawa T-325/05: Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2005 r. — TUI przeciwko OHIM