Kohtuasi T-325/05: 30. augustil 2005 esitatud hagi — TUI AG v. Siseturu Ühtlustamise Amet