Decyzja Komisji z dnia 04/11/2014 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.7426 - GALLANT VENTURE / SUMITOMO / TOYOTA MOTOR / INDONESIAN JV) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)