TITJUR Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 18 czerwca 2013 r. # Sprawa F-114/11. Rodrigues Regalo Corrêa przeciwko Parlamentowi