Pisemne zapytanie E-4611/05 skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji. ograniczenia liczby tłumaczy pisemnych i ustnych w instytucjach wspólnotowych