Opinia rzecznika generalnego Reischl przedstawione w dniu 2 października 1980 r.