Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 285, 31 październik 2007