Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 340, 21 grudzień 2011