Sprawa T-169/14: Wyrok Sądu z dnia 13 maja 2015 r. – Ferring/OHIM – Kora (Koragel) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego Koragel — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy CHORAGON — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]