Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 3 lutego 2005 r.