Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7645 – Mylan/Perrigo) (Tekst mający znaczenie dla EOG)