Sprawa C-331/04: Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony na podstawie postanowienia Consiglio di Stato, wydanego dnia 6 kwietnia 2004 r., w sprawie A.T.I. E.A.C. srl, Viaggi di Maio s.n.c. i E.A.C. srl. (w imieniu własnym) przeciwko A.C.T.V. Venezia spa, Provincia di Venezia, Comune do Venezia oraz A.T.I. La Linea spa CSSA