Pisemne zapytanie E-1816/05 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. nieprzyłączenia Epiru do gazociągu gazu ziemnego