Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 342, 19 grudzień 2008