Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 543/2011 2011 m. birželio 7 d. kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyklės