Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 297, 9 września 2015