Pisemne zapytanie E-3374/06 skierowane przez: Koenraada Dillena (NI) do Komisji. przystąpienia Turcji do UE i Cypru Północnego