Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 254, 20 wrzesień 2012