DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI towarzyszący rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. PRZEGLĄD POSTĘPÓW W ZAKRESIE WDRAŻANIA ZALECEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW W PODZIALE NA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE