Sprawa C-556/13: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litwa) w dniu 28 października 2013 r. — UAB Litaksa przeciwko BTA Insurance Company SE