Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 10, 14 styczeń 2011