Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 239, 9 sierpień 2012