Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 24, 26 styczeń 2011