2010/715/: Sklep Komisije z dne 25. novembra 2010 o odobritvi dajanja na trg amonij-železovega fosfata kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2010) 8191)