2010/715/: A Bizottság határozata ( 2010. november 25. ) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a vas-ammónium-foszfát új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2010) 8191. számú dokumentummal történt)