Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 300, 11 październik 2011