Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 139, 25 maj 2006