Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 197A, 10 lipca 2013