Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 232, 21 wrzesień 2005