Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 232, 2005