Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 72, 20 marzec 2010