Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 23/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 6 do dnia 7 stycznia 2014 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc styczeń 2014 r.