Provedbena uredba Komisije (EU) br. 23/2014 оd 10. siječnja 2014 . o utvrđivanju koeficijenta dodjele koji se primjenjuje na zahtjeve za uvozne dozvole za maslinovo ulje podnesene od 6. do 7. siječnja 2014. u okviru tuniske carinske kvote i o suspenziji izdavanja uvoznih dozvola za mjesec siječanj 2014.