Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 344, 17 października 2015