Zadeva F-24/12: Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. junija 2014 – BN proti Parlamentu (Javni uslužbenci — Uradniki — Ničnostna tožba — Uradnik razreda AD 14, zaposlen na mestu vodje enote — Trditve glede psihičnega nasilja ob srečanju z generalnim direktorjem — Izvajanje mobilnosti — Nesprejetje imenovanja na mesto svetovalca v drugi generalni direkciji z izgubo povečanja plačila vodje enote — Odločba o začasni prerazporeditvi na drugo mesto svetovalca — Interes službe — Pravilo ujemanja med nazivom in delovnim mestom — Odškodninska tožba — Škoda, ki izhaja iz ravnanja, ki nima narave odločbe)