Rozhodnutie Rady pre pridruženie medzi EÚ a Moldavskou republikou č. 3/2014 zo 16. decembra 2014 o delegovaní určitých právomocí Radou pre pridruženie na Výbor pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu [2015/673]