Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 8, 11 styczeń 2008