Opinia Komitetu Regionów – Pomoc państwa dla rybołówstwa i akwakultury