Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 39, 16 luty 2005