Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3611 — BORGWARNER/BERU)Tekst mający znaczenie dla EOG